Социально-предпринимательская корпорация "Алматы"

2019 год. План закупок АО "СПК "Алматы"

Наименование закупаемых ТРУ на государственном языке                                               (в соответствии с КТРУ)

Наименование закупаемых ТРУ на русском языке                               (в соответствии с КТРУ)

Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг на государственном языке                                                      (в соответствии с КТРУ)

Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг на русском языке                (в соответствии с КТРУ)

Способ закупок

Единица измерения (в соответствии с КТРУ)

Кол-во, объём

Цена за единицу, тенге                                (без учета НДС)

Планируемая сумма закупа, тенге                    (без учета НДС)

Срок проведения закупок

 
 

Дәретханаға арналған қағаз

Бумага туалетная

Екіжақты дәретханаға арналған қағаз

Бумага туалетная (диспенсерная Z - укладка)

запрос ценовых предложений

одна пачка

500

223,00 

111 500,00 

январь

 

Шаруашылық ерш тіреуішімен

Ерш

Тазалауға, жинауға және басқаға арналған сыпырғыштар мен щеткалар

Ерш

запрос ценовых предложений

штука

7

1 350,00 

9 450,00 

январь

 

Қоқысқа арналған пакет

Пакет мусорный

Қоқысқа арналған пакет, ТҚП жасалған полиэтилендік орамда 60л/50дана, 58 х 70 см

Пакет мусорный,  полиэтиленовый из ПНД, 60л / 50шт. в рулоне, 58см х70см

запрос ценовых предложений

рулон

150

90,00 

13 500,00 

январь

 

Қағаз майлықтары

Салфетки

Қағаз майлықтары

Бумажные полотенца (диспенсерная Z - укладка)

запрос ценовых предложений

одна пачка

600

450,00 

270 000,00 

январь

 

Майлықтар

Салфетки

Қағаз сулық картон корабта

Салфетки бумажные в картонной коробке

запрос ценовых предложений

упаковка

30

466,00 

13 980,00 

январь

 

Батарея

Батарейка

Батарея қарындаш AAА

Батарейка мизинчиковая типа ААА (2 шт. в пачке)

запрос ценовых предложений

одна пачка

25

446,00 

11 150,00 

январь

 

Батарея

Батарейка

Батарея қарындаш AA

Батарейка мизинчиковая типа АА  (2 шт. в пачке)

запрос ценовых предложений

одна пачка

120

625,00 

75 000,00 

январь

 

Диспенсер

Диспенсер

Сұйық сабын үшін арналған диспенсер

Диспенсер для жидкого мыла

запрос ценовых предложений

штука

2

1 785,00 

3 570,00 

январь

 

Термометр

Термометр

0-ден 50 C ° дейін түскен өлшеу ауқымы

ТЛ-1. Диапазон измерения от 0 до 50 С°.

запрос ценовых предложений

штука

1

1 950,00 

1 950,00 

январь

 

Люминесцентті шамшыраққа арналған құрылғы

Дроссель

Люминесцентті шамшыраққа арналған құрылғы

Для люминисцентных ламп (прямоугольные, маленькие)

запрос ценовых предложений

штука

10

700,00 

7 000,00 

январь

 

Люминесцентті шамшыраққа арналған құрылғы

Дроссель

Люминесцентті шамшыраққа арналған құрылғы

Для люминисцентных ламп

запрос ценовых предложений

штука

20

1 000,00 

20 000,00 

ноябрь

 

Жарықдиодты шам

Лампа накаливания

2239-70 МС, типтегі лампа (криптон/аргановты беспиральды), қуаттылығы 40 Вт

ГОСТ 2239-70, тип ламп (беспиральная аргановая или криптоновая), мощность 40 Вт

запрос ценовых предложений

штука

30

100,00 

3 000,00 

январь

 

Жарықдиодты шам

Лампа светодиодная

Жарықдиодты шам, қуаттылығы – 18 W

Лампа свтодиодная, мощность - 18 W

запрос ценовых предложений

штука

30

2 000,00 

60 000,00 

январь

 

Ұзартқышы

Удлинитель

Электр ұзартқышы 

Удлинитель электрический

запрос ценовых предложений

штука

5

1 500,00 

7 500,00 

январь

 

Ұзартқышы

Удлинитель

Электр ұзартқышы 

Удлинитель электрический

запрос ценовых предложений

штука

3

1 800,00 

5 400,00 

ноябрь

 

Скоросшиватель

Скоросшиватель

120x295x335 мм  форматындағы құжаттарды сақтауға арналған мұрағаттық лоток-қорап, сыйымдылығы 1000 парақ, гофрокартон

Архивный лоток-коробка  для хранения документов формата 120x295x335 мм, вместимость 1000 листов, гофрокартон

запрос ценовых предложений

штука

50

535,00 

26 750,00 

январь

 

Қағаз

Бумага

А4 форматты, тығыздығы 80г/м2, 21х29,5 (бумада 500п., корапта 5 бума)

Формат А4, плотность 80г/м2, 21х29,5 см (500л.в пачке, 5 пачек в коробке)

запрос ценовых предложений

одна пачка

420

1 000,00 

420 000,00 

январь

 

Қағаз

Бумага

А4 форматты, тығыздығы 80г/м2, 21х29,5 (бумада 500п., корапта 5 бума)

Формат А4, плотность 80г/м2, 21х29,5 см (500л.в пачке, 5 пачек в коробке)

запрос ценовых предложений

одна пачка

200

1 200,00 

240 000,00 

ноябрь

 

ПВА желімі

Клей ПВА

ДФ 47/50В маркасы, МемСТ 18992-80

Марки ДФ 47/50В, ГОСТ 18992-80

запрос ценовых предложений

штука

1

800,00 

800,00 

январь

 

Тескіш

Дырокол

Қағазда тесік жасау үшін механикалық қондырғы (60-70п.)

Механическое устройство для пробивания отверстий в бумаге (на 60-70л.)

запрос ценовых предложений

штука

3

3 610,00 

10 830,00 

январь

 

Тіркеу журналы

Журнал регистрации

Тіркеу журналы. Кіріс хат-хабарлама үшін

Журнал регистрации для входящей корреспонденции

запрос ценовых предложений

штука

25

274,00 

6 850,00 

январь

 

Тіркеу журналы

Журнал регистрации

Тіркеу журналы. Шығыс хат-хабарлама үшін

Журнал регистрации для исходящей корреспонденции

запрос ценовых предложений

штука

25

274,00 

6 850,00 

январь

 

Тіркеу журналы

Журнал регистрации

Келісімшарттарды тіркеу жорналы

Журнал регистрации договоров

запрос ценовых предложений

штука

2

285,00 

570,00 

январь

 

Қысқыш

Зажим

Қағазға арналған қысқыштар. Өлшемі 15мм.

Зажимы для бумаг.        Размер 15 мм.

запрос ценовых предложений

упаковка

20

125,00 

2 500,00 

январь

 

Қысқыш

Зажим

Қағазға арналған қысқыштар. Өлшемі 19мм.

Зажимы для бумаг.                Размер 19 мм.

запрос ценовых предложений

упаковка

20

145,00 

2 900,00 

январь

 

Қысқыш

Зажим

Қағазға арналған қысқыштар. Өлшемі 25мм.

Зажимы для бумаг.                Размер 25 мм.

запрос ценовых предложений

упаковка

20

214,00 

4 280,00 

январь

 

Қысқыш

Зажим

Қағазға арналған қысқыштар. Өлшемі 32мм.

Зажимы для бумаг.               Размер 32 мм.

запрос ценовых предложений

упаковка

10

319,00 

3 190,00 

январь

 

Калькулятор

Калькулятор настольный некомпактный

Ақшалы соммамен жұмыс істеуге арналған қосымша құралдармен, бухгалтерлік. Үстелге арналған габариттер

Настольный некомпактный с функциями расчёта налогов, торговой наценки

запрос ценовых предложений

штука

5

4 855,00 

24 275,00 

январь

 

Калькулятор

Калькулятор настольный некомпактный

Ақшалы соммамен жұмыс істеуге арналған қосымша құралдармен, бухгалтерлік. Үстелге арналған габариттер

Настольный некомпактный с функциями расчёта налогов, торговой наценки

запрос ценовых предложений

штука

20

4 000,00 

80 000,00 

ноябрь

 

Қара қарындаш

Карандаш черный

Қатты-жұмсақ грифелі бар қара қарындаштар

Карандаши черные с твердо-мягким грифелем

запрос ценовых предложений

штука

100

24,00 

2 400,00 

январь

 

Қара қарындаш

Карандаш черный

Қатты-жұмсақ грифелі бар қара қарындаштар

Карандаши черные с твердо-мягким грифелем

запрос ценовых предложений

штука

100

30,00 

3 000,00 

ноябрь

 

Пышақ

Нож

Қағазды кесуге арналған кеңселік пышақ

Канцелярский нож предназначенный для разрезания бумаги

запрос ценовых предложений

штука

10

143,00 

1 430,00 

январь

 

Стикерлер

Стикеры

Ескертпе үшін жапсырғыш шетімен

С липким краем, для заметок

запрос ценовых предложений

набор

100

295,00 

29 500,00 

январь

 

Конверттер

Конверты

Форматы С5, (162 х 229 мм)

формат C5 (162 х 229 мм)

запрос ценовых предложений

штука

100

25,00 

2 500,00 

январь

 

Конверттер

Конверты

Евро форматы, B65 (110 х 220 мм)

формат Евро,                       Е65 (110 х 220 мм)

запрос ценовых предложений

штука

100

15,00 

1 500,00 

январь

 

Қағаз желімі

Клей

Қағаз желімі

Клей канцелярский - карандаш

запрос ценовых предложений

штука

30

190,00 

5 700,00 

январь

 

Картотека

Картотека

Түрлі хабарлар, мәліметтер, материалдар тіркелген карточкалар жинағы

Прочие, не включенные в другие группировки

запрос ценовых предложений

одна пачка

1

3 500,00 

3 500,00 

январь

 

Өшіргіш

Ластик

Жазғанды өшіруге арналған құрылғы (жұмсақ)

Приспособление для стирания написанного (мягкий)

запрос ценовых предложений

штука

5

120,00 

600,00 

январь

 

Өшіргіш

Ластик

Жазғанды өшіруге арналған құрылғы (жұмсақ)

Приспособление для стирания написанного (мягкий)

запрос ценовых предложений

штука

15

150,00 

2 250,00 

ноябрь

 

Сызғыш

Линейка

Көп түсті суреті бар 30 см. жететін пластмасалық сызғыш

Линейка пластмассовая 30 см, прозрачная, цветная, с пазом и фасками

запрос ценовых предложений

штука

5

121,00 

605,00 

январь

 

Сызғыш

Линейка

Көп түсті суреті бар 30 см. жететін пластмасалық сызғыш

Линейка пластмассовая 30 см, прозрачная, цветная, с пазом и фасками

запрос ценовых предложений

штука

30

150,00 

4 500,00 

ноябрь

 

Маркер

Маркер

Перманентік пластиктік маркер (өшірілмейтін), жіңішке ұшымен 1 мм (4 түрлі түсімен)

Маркер пластиковый круглый, ширина линии 1,8 мм

запрос ценовых предложений

набор

30

730,00 

21 900,00 

январь

 

Маркер

Маркер

Перманентік пластиктік маркер (өшірілмейтін), жіңішке ұшымен 1 мм (4 түрлі түсімен)

Маркер пластиковый круглый, ширина линии 1,8 мм

запрос ценовых предложений

штука

40

150,00 

6 000,00 

ноябрь

 

Қайшылар

Ножницы

Тұрмысққа немесе кеңсеге арналған қайшылар

Ножницы с пластиковой ручкой, длина 17 см

запрос ценовых предложений

штука

20

320,00 

6 400,00 

январь

 

Қайшылар

Ножницы

Тұрмысққа немесе кеңсеге арналған қайшылар

Ножницы с пластиковой ручкой, длина 17 см

запрос ценовых предложений

штука

30

400,00 

12 000,00 

ноябрь

 

Органайзер

Органайзер

Пластикалық үстелге арналған тік бұрышты органайзер, 15 заттан 20 затқа дейін

Настольный пластиковый органайзер прямоугольный, от 15 до 20 предметов в кейсе

запрос ценовых предложений

набор

10

2 741,00 

27 410,00 

январь

 

Органайзер

Органайзер

Пластикалық үстелге арналған тік бұрышты органайзер, 15 заттан 20 затқа дейін

Настольный пластиковый органайзер прямоугольный, от 15 до 20 предметов в кейсе

запрос ценовых предложений

набор

30

3 000,00 

90 000,00 

ноябрь

 

Құжаттарды тігу үшін полиэфирлі жіптер (қосарлама ширатылған) (L-45 м, қалыңдығы - 1.2 мм, түсі-ақ). (Синтетикалық тігін жіптері)

Нитки для прошивки документов полиэфирные (двойного кручения)(L-45 м. толщина-1.2мм.,цвет белый (Нитки швейные синтетические)

Синтетикалық тігін жіптері. Көпэфирлы жіптерден жасалған. Шартты нөмері  50к. Нәтижелі номиналды сызықтық тығыздық  - 50 текс., орам есебінен

Нитки швейные синтетические. Из полиэфирных текстурированных нитей. Под условным номером 50к. Результирующая номинальная линейная плотность - 50 текс., с учетом укрутки(в бобинах)

запрос ценовых предложений

катушка условная

3

585,00 

1 755,00 

январь

 

Тесіктері бар пластикалық тезтіпе (Папка)

Папка

Металдық мұқаба құжат қағазы және ішкі қалтасы бар пластикты папкасы

Папка пластиковая-скоросшиватель с прозрачной пластиковой обложкой

запрос ценовых предложений

штука

30

180,00 

5 400,00 

январь

 

Мұқабаға арналған серіппе

Пружина для переплета

Мұқабаға арналған серіппе 6 мм

пластиковая, 6 мм

запрос ценовых предложений

штука

300

25,00 

7 500,00 

январь

 

Мұқабаға арналған серіппе

Пружина для переплета

Мұқабаға арналған серіппе 10 мм

пластиковая, 10 мм

запрос ценовых предложений

штука

300

30,00 

9 000,00 

январь

 

Папка

Папка

Пластикалы папка-тіркеуші, 72мм.

Регистратор из картона или бумаги, 72мм.

запрос ценовых предложений

штука

150

500,00 

75 000,00 

январь

 

Папка

Папка

Пластикалы папка-тіркеуші, 50мм.

Регистратор из картона или бумаги, 50мм.

запрос ценовых предложений

штука

100

435,00 

43 500,00 

январь

 

Шарлы қалам

Ручка

Сұйық сиялы шарлы қалам (көк түсті)

Ручка пластиковая шариковая (синяя паста)

запрос ценовых предложений

штука

280

150,00 

42 000,00 

январь

 

Шарлы қалам

Ручка

Сұйық сиялы шарлы қалам (көк түсті)

Ручка пластиковая шариковая (синяя паста)

запрос ценовых предложений

штука

50

150,00 

7 500,00 

ноябрь

 

Шарлы қалам

Ручка

Сұйық сиялы шарлы қалам (көк түсті) басшылыққа

Ручка пластиковая шариковая для руководства (синяя паста)

запрос ценовых предложений

штука

16

800,00 

12 800,00 

январь

 

Қалам

Ручка

Басқа топтарға енбеген өзге де заттар, түрлі түсті қалам (қызыл түс)

Прочие, не включенные в другие группировки - цветная ручка (паста красного цвета)

запрос ценовых предложений

штука

25

50,00 

1 250,00 

январь

 

Қалам

Ручка

Басқа топтарға енбеген өзге де заттар, түрлі түсті қалам (жасыл түс)

Прочие, не включенные в другие группировки - цветная ручка (паста зеленого цвета)

запрос ценовых предложений

штука

25

50,00 

1 250,00 

январь

 

Қалам

Ручка

Басқа топтарға енбеген өзге де заттар, түрлі түсті қалам (қара түс)

Прочие, не включенные в другие группировки - цветная ручка (паста черного цвета)

запрос ценовых предложений

штука

30

50,00 

1 500,00 

январь

 

Қағаз қыстырғыш

Скрепка

Қағазға арналған қағаз қыстырғышы. Өлшемі 25 мм

Скрепки для бумаг. Размер 25 мм

запрос ценовых предложений

упаковка

100

110,00 

11 000,00 

январь

 

Қағаз қыстырғыш

Скрепка

Қағазға арналған қағаз қыстырғышы. Өлшемі 25 мм

Скрепки для бумаг. Размер 25 мм

запрос ценовых предложений

упаковка

50

120,00 

6 000,00 

ноябрь

 

Скотч

Скотч

Кіші, 3 см дейін

Узкий, до 3 см

запрос ценовых предложений

штука

15

90,00 

1 350,00 

январь

 

Скотч

Скотч

жалпақ, 3 см-ден артық

широкий, свыше 3 см

запрос ценовых предложений

штука

3

225,00 

675,00 

январь

 

Скотч

Скотч

жалпақ, 5 см-ден  артық

широкий, свыше 5 см

запрос ценовых предложений

штука

5

275,00 

1 375,00 

январь

 

Скотч

Скотч

жалпақ, 7 см-ден  артық

широкий, свыше 7 см

запрос ценовых предложений

штука

10

450,00 

4 500,00 

январь

 

Скотч

Скотч

жалпақ, 7 см-ден  артық

широкий, свыше 7 см

запрос ценовых предложений

штука

15

400,00 

6 000,00 

ноябрь

 

Скотч

Скотч

Екіжақты, 3 см жоғары

двухсторонний, свыше 3 см

запрос ценовых предложений

штука

5

400,00 

2 000,00 

январь

 

Қапсырғыш

Степлер

Парақтарды металл қысқышпен лезде бекітуге арналған құрал (100 парақтан көп)

Устройство для оперативного скрепления листов металлическими скобами (более 100 л.)

запрос ценовых предложений

штука

2

4 579,00 

9 158,00 

январь

 

Қапсырғыш

Степлер

Парақтарды металл қысқышпен лезде бекітуге арналған құрал (100 парақтан бастап)

Устройство для оперативного скрепления листов металлическими скобами (от 100 л.)

запрос ценовых предложений

штука

10

4 000,00 

40 000,00 

ноябрь

 

Қапсырғыш

Степлер

Парақтарды металл қысқышпен лезде бекітуге арналған құрал (30 параққа дейін)

Устройство для оперативного скрепления листов металлическими скобами (до 30 л.)

запрос ценовых предложений

штука

20

1 050,00 

21 000,00 

январь

 

Қапсырғыш

Степлер

Парақтарды металл қысқышпен лезде бекітуге арналған құрал (30 параққа дейін)

Устройство для оперативного скрепления листов металлическими скобами (до 30 л.)

запрос ценовых предложений

штука

10

1 000,00 

10 000,00 

ноябрь

 

Қапсырғыш

Степлер

Парақтарды металл қысқышпен лезде бекітуге арналған құрал (7 параққа дейін)

Устройство для оперативного скрепления листов металлическими скобами (до 7 л.)

запрос ценовых предложений

штука

60

400,00 

24 000,00 

январь

 

Байланатын қағаз папкасы (Тезтікпе)

Скоросшиватель

Байланатын қағаз папкасы (Тезтікпе)

Изготовлена из немелованного картона плотностью 350 г/кв. метр, 314х253х101

запрос ценовых предложений

штука

50

80,00 

4 000,00 

январь

 

Ұштағыш

Точилка

Қарындаштар үшін, пластикті екілік

Точилка ручная для подтачивания грифельного карандаша

запрос ценовых предложений

штука

10

60,00 

600,00 

январь

 

Ұштағыш

Точилка

Қарындаштар үшін, пластикті екілік

Точилка ручная для подтачивания грифельного карандаша

запрос ценовых предложений

штука

20

70,00 

1 400,00 

ноябрь

 

Қағазға арналған файлдар (А4, тығыздығы орташа) бір қаптамада 100 дана (Қосымша-парақ файлы)

Файл - вкладыш

Құжаттарға арналған перфорациясымен, өлшемі 235х305мм

С перфорацией для документов, размер 235*305мм

запрос ценовых предложений

штука

1000

14,00 

14 000,00 

январь

 

Түзетуші-штрих

Штрих-корректор

Қылқаламмен және сұйықтықпен

С кисточкой

запрос ценовых предложений

штука

10

195,00 

1 950,00 

январь

 

Ленталы-штрих

Штрих-лента

Блистерде диспансерлі сызықтық түзетуші

Ленточный корректор в блистере с диспенсером

запрос ценовых предложений

штука

10

365,00 

3 650,00 

январь

 

Ленталы-штрих

Штрих-лента

Блистерде диспансерлі сызықтық түзетуші

Ленточный корректор в блистере с диспенсером

запрос ценовых предложений

штука

20

350,00 

7 000,00 

ноябрь

 

Қабырға сағаты

Часы настенные

Электрлі емес қабырға сағаты 

Настенные неэлектрические

запрос ценовых предложений

штука

2

6 000,00 

12 000,00 

февраль

 

Электршәйнек

Электрочайник

Жасырын жылытқыш элемент. Көлемі 1,5-1,99 л. Аралығы

Скрытый нагревательный элемент.                             Объем от 1,5 до 1,99 л.

запрос ценовых предложений

штука

1

10 523,00 

10 523,00 

февраль

 

Термопот

Термопот

Термопот, көлемі 4,0 л. Дейін

Термопот, объем до 4,0 л

запрос ценовых предложений

штука

1

32 990,00 

32 990,00 

февраль

 

Проксимити картасы

Проксимити карта

Проксимити (proximity) картасы (түйіспей кіру картасы). Магнит жолағы бар, жеке мәліметтерді картаға енгізуге арналған (картаны кодтау) индуктивті контур және/немесе чип енгізілген түйіспейтін пластик карта 

Проксимити (proximity) карта (бесконтактная карта доступа).  Идентификационная бесконтактная пластиковая карта с магнитной полосой либо внедренным индуктивным контуром и/или чипом для внесения на карту индивидуальных данных (кодирования карты)

из одного источника

штука

20

500,00 

10 000,00 

март

 

Салқындатқыш

Кондиционер (сплит-система)

Ауа салқындатқыш орнатуылмен

Кондиционер (сплит-система) с установкой

запрос ценовых предложений

штука

10

130 000,00 

1 300 000,00 

май

 

Жанармай

Бензин

Этилдендірілмеген және этилдендірілген, искралық оталдырылмалы қозғалтқыштар үшін өндірілген: АИ-95

Неэтилированный и этилированный, произведенный для двигателей с искровым зажиганием: АИ-95

запрос ценовых предложений

литр     (куб. дм.)

6460

180,00 

1 162 800,00 

июнь

 

Компьютер

Компьютер

Дисплейі бар монитормен қосылған моноблок

Моноблок, совмещенный монитор  с дисплеем

запрос ценовых предложений

штука

5

209 293,30

1 046 466,50

июль

 

Деректерді сақтау
жүйесі

Система хранения данных

Деректерді сақтау жүйесі - желілік, iSCSI хаттамасы қолданылады

Система хранения данных - сетевая, с использованием протокола iSCSI

запрос ценовых предложений

штука

1

1 702 000,00 

1 702 000,00 

июль

 

Қатқыл диск

Жесткий диск

Өлшемі 2,5'', интерфейс SAS3
ГГц/с, буфер көлемі - 16 Мб,
шпиндель айналымының саны -10000 айн/м, сыйымдылығы - 1 Тб

Размер 2,5", интерфейс SAS 3 ГГц/с, объем буфера - 16 Мб, количество оборотов шпинделя - 10000 об/м, емкость - 1 Тб

запрос ценовых предложений

штука

6

83 200,00 

499 200,00 

июль

 

Кабель

Кабель

Кабель – еспе жұп - UTP, САТ5

Кабель -витая пара - UTP, САТ5

запрос ценовых предложений

метр

305

160,00 

48 800,00 

октябрь

 

Коннектор

Коннектор

Желілік коннектор 

Коннектор сетевой

запрос ценовых предложений

штука

300

25,00 

7 500,00 

октябрь

 

Телефон жалғағышы

Разъем телефонный

Модульді коннектор RJ11

Коннектор модульный RJ11

запрос ценовых предложений

штука

300

20,00 

6 000,00 

октябрь

 

Кабель

Кабель

Телефон кабелі (тұрғын немесе өндірістік үй-жайларының жергілікті байланыс жүйелеріндегі монтаж)

Кабель телефонный четырехпроводный (монтаж в местные системы связи в жилых или производственных помещениях)

запрос ценовых предложений

метр

200

100,00 

20 000,00 

октябрь

 

Сплиттер

Сплиттер

Арналарды жиілігіне қарай бөлуге арналған аралас электр сүзгісі. Аналогті телефон және ADSL-модем сияқты әртүрлі байланыс құралдары бар жалпы физикалық ортаны (абоненттік желі) қолданған кезде телекоммуникация желілерінде пайдаланылады

Комбинированный электрический фильтр для частотного разделения каналов. Применяется в сетях телекоммуникаций при использовании общей физической среды (абонентской линии) различными средствами связи, например, аналоговым телефоном и ADSL-модемом

запрос ценовых предложений

штука

5

1 000,00 

5 000,00 

октябрь

 

Сервер

Сервер

Жалпы мақсаттағы желілік
ресурстарды аса тығыз көлденең
масштабтайды (blade).
Компоненттер монтажының
тығыздығы барынша жоғары
құрылымданған серверлік пулды
қалыптастыруға арналған. Алатын
орнын кішірейту үшін сыртқа
шығарылған және себетте
жалпыланған, орталықтандырылған
желілік коммуникация, энергиямен
қуаттау, салқындату мен басқару
жүйесі бар арнайы сөре-корпусқа
орнатуға арналған. Себет (ағылш.
enclosure) — жалпы компонеттерге
қол жетімділікті қамтамасыз ететін
блейд-серверлерге арналған шасси

Сетевой общего назначения, сверхплотный с горизонтальным масштабированием ресурсов (blade). Предназначен для формирования структурированного серверного пула с максимальной плотностью монтажа компонентов. Предполагает постановку в специальные корпуса-полки с централизованной системой сетевых коммуникаций, энергопитаня, охлаждения и управления, которые вынесены и обощены в корзине для уменьшения занимаемого пространства. Корзина (англ.enclosure) - шасси для блейд-серверов, предоставляющая им доступ к общим компонентам

запрос ценовых предложений

штука

2

2 302 000,00 

4 604 000,00 

ноябрь

 

Кернеу тұрақтандырғыш

Стабилизатор напряжения

Электронды

Электронный

запрос ценовых предложений

штука

5

30 000,00 

150 000,00 

октябрь

 

Картридж

Картридж

Тонерлі. Қара                        (Xerox2225, HP426,         Canon ms216)

Тонерный. Черный (Xerox2225, HP426,         Canon ms216)

запрос ценовых предложений

штука

56

17 000,00 

952 000,00 

ноябрь

 

Картридж

Картридж

Тонерлі. Түрлі түсті                     (НР М477)

Тонерный. Цветной             (НР М477)

запрос ценовых предложений

комплект

1

220 000,00 

220 000,00 

ноябрь

 

Картридж

Картридж

Түрлі түсті

Цветной

запрос ценовых предложений

комплект

1

340 000,00 

340 000,00 

ноябрь

 

Картридж

Картридж

 Түрлі түсті         

Тонерный. Цветной (А4)      

запрос ценовых предложений

комплект

1

150 000,00 

150 000,00 

ноябрь

 

Картридж

Картридж

 Қара                       

Тонерный. Черный (А4)

запрос ценовых предложений

штука

20

7 000,00 

140 000,00 

ноябрь

 

Күнделік

Ежедневник

Күнделік. А5 формат, күні қойылған, 2019ж.

Формат А5, датированный,             на 2019г.

запрос ценовых предложений

штука

66

1 590,00 

104 940,00 

ноябрь

 

Күнделік

Ежедневник

Күнделік. А5 формат, басшылыққа арналған, күні қойылған, 2019ж.

Формат А5, датированный для руководства,                                  на 2019г.

запрос ценовых предложений

штука

4

5 000,00 

20 000,00 

ноябрь

 

Флеш-жинақтауыш

Флеш-накопитель

USB-флеш-жинақтауыш, Интерфейс - USB 2.0, сыйымдылығы - 16 Гб

USB-флеш-накопитель, Интерфейс - USB 2.0, емкость - 16 Гб

запрос ценовых предложений

штука

20

2 200,00 

44 000,00 

ноябрь

 

Герметикалық  жарық бағыттаушы шам

Лампа направляемого света герметичная

Герметикалық  жарық бағыттаушы шам                         (4,8Вт, GU10)

Лампа направляемого света герметичная                            (4,8Вт, GU10)

запрос ценовых предложений

штука

20

600,00 

12 000,00 

ноябрь

 

Герметикалық  жарық бағыттаушы шам

Лампа направляемого света герметичная

Герметикалық  жарық бағыттаушы шам                         (4,8Вт, 35W, GU10)

Лампа направляемого света герметичная                            (4,8Вт, 35W, GU10)

запрос ценовых предложений

штука

12

600,00 

7 200,00 

ноябрь

 

Жарықдиодты шам

Лампа светодиодная

Жарықдиодты шам, қуаттылығы (С37, 8W)

Лампа светодиодная             (С37, 8W)

запрос ценовых предложений

штука

30

600,00 

18 000,00 

ноябрь

 

Герметикалық  жарық бағыттаушы шам

Лампа направляемого света герметичная

Герметикалық  жарық бағыттаушы шам                         (ЛЭД)

Лампа направляемого света герметичная (ЛЭД)

запрос ценовых предложений

штука

1

2 500,00 

2 500,00 

ноябрь

 

Тіркеу журналы

Журнал регистрации

Басқа құжаттар тіркеу үшін журналы

Журнал для регистрации прочих документов

запрос ценовых предложений

штука

10

300,00 

3 000,00 

ноябрь

 

Папка

Папка

Пластикалық-тіркеуші папка, А4, 70 мм

Папка пластиковая-регистратор, А4, 70 мм

запрос ценовых предложений

штука

50

1 100,00 

55 000,00 

ноябрь

 

Принтер

Принтер

Лазерлі, Түстілік - түрлі-түсті, пішім - А4, басып шығару жылдамдығы - 14 бет/м, ажыратымдылығы - 600x600 dpi

Лазерный, Цветность - цветной, формат - А4, скорость печати - 14 стр/м, разрешение - 600x600 dpi

запрос ценовых предложений

штука

1

200 000,00 

200 000,00 

ноябрь

 

Кресло

Кресло

Жұмсақ, матадан жасалған, дөңгелекшелерде

Кресло мягкое тканевое, на колесиках.

запрос ценовых предложений

штука

5

20 000,00 

100 000,00 

ноябрь

 

Үстел

Стол

Жұмыс, Ламинатталған АЖТ-дан

Рабочий, из ЛДСП

запрос ценовых предложений

штука

2

20 000,00 

40 000,00 

ноябрь

 

Үстел

Стол

Конференц-залға арналған үстел

Стол для конференц зала

запрос ценовых предложений

штука

1

50 000,00 

50 000,00 

ноябрь

 

Шкаф

Шкаф

Мұрағаттық, құлпы бар, металлдан жасалған шкафы

Шкаф металлический архивный с замком

запрос ценовых предложений

штука

3

300 000,00 

900 000,00 

ноябрь

 

Орындық

Стул

Түс кілемнен жасалған орындығы. Қара металл аяқтары. Шынтақшасыз

Стул из гобелена. Черные металлические ножки. Без подлокотников.

запрос ценовых предложений

штука

10

7 500,00 

75 000,00 

ноябрь

 

Объектке комплекстік қызметтерді көрсету  қызметтері

Услуги по комплексному обслуживанию объектов

Кеңсеге кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтер (Абылай хан даңғ., 74а)

Услуги по комплексному обслуживанию офиса (ул.Абылай хана, 74а)

открытый тендер

одна услуга

12

280 000,00

3 360 000,00

январь

 

Сайттарды техникалық қолдау  бойынша қызметтер және оңтайландыру

Услуги по технической поддержке и оптимизации сайтов

Сайтты жұмысқа қабілетті қалпында сақтау, оның функционалды мүмкіндіктерін жақсарту бойынша техникалық қолдау қызметтері және оңтайландыру

Услуги по технической поддержке сайта в работоспособном состоянии, оптимизации и улучшению его функциональных возможностей

запрос ценовых предложений

одна услуга

12

27 500,00

330 000,00

январь

 

Қатты зиянды қалдықтарды шығару бойынша қызметтер

Услуги по вывозу  твердых отходов прочих

Қалдықтарды жинау, шығару, пайдалану бойынша  операциясын орындау

Выполнение операций по сбору, утилизации, размещению или удалению твердых  отходов

запрос ценовых предложений

одна услуга

12

11 160,00

133 920,00

январь

 

Абоненттік төлем (Жергілікті телефон байланысының қызметтері)

Услуги телефонной связи

Жергілікті байланыс телефонның қызметтері - қолжетімділік және пайдалану

Услуги фиксированной местной, междугородней, международной телефонной связи  - доступ и пользование (14 номеров)

запрос ценовых предложений

одна услуга

12

13 300,00

159 600,00

январь

 

ХТБ (Халықаралық телефон байланысының қызметтері)

Услуги международной телефонной связи

Халықаралық телефон байланысының қызметтері - қол жетімділік және пайдалану

Услуги международной телефонной связи

запрос ценовых предложений

одна услуга

12

11 500,00

138 000,00

январь

 

Интернет қолжетімділігі бойынша қызметтер

Услуги предоставления доступа в Интернет

Сым жүйесі арқылы Интернетке қолжетімділікті ұсынуға бағытталған қызметтер

Услуги предоставления доступа в Интернет от оператора кабельной инфраструктуры

запрос ценовых предложений

одна услуга

12

59 820,00

717 840,00

январь

 

Өндірістік ғимарат нысандарын қорғау бойынша қызметтер

Услуги по охране объектов производственных зданий

Нысанды қорғау бойынша қызметтер (Алматы ӘКК ғимараты)

Услуги по охране объекта (здание СПК Алматы)

открытый тендер

одна услуга

12

292 800,00

3 513 600,00

январь

 

ӘКК активтерінің тәуелсіз бағасы (Жылжымайтын мүлік бағасы бойынша қызметтер)

Услуги по оценке имущества

Жылжымайтын мүлік бағасы бойынша қызметтер

Комплекс услуг по оценке имущества (Независимая оценка  активов СПК)

запрос ценовых предложений

одна услуга

1

2 000 000,00

2 000 000,00

январь

 

Жүргізушісімен бірге жеңіл көлікті жалға алу бойынша қызметтері

Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем

Жүргізуші қызметін көрсетумен жеңіл көліктерді жалға алу (4 автокөліктер)

Аренда легковых автомобилей с предоставлением услуг водителя (4 автомашины)

открытый тендер

одна услуга

12

1 400 000,00

16 800 000,00

январь

 

Кеңсе бөлмелерді жалға алу бойынша қызметтері

Услуги по аренде помещения

Спорт залдарды жалға алу қызметтері 

Услуги по аренде спортивных залов

запрос ценовых предложений

одна услуга

1

627 000,00

627 000,00

январь

 

Топографиялық түсірілімдерді жүзеге асыру қызметтері 

Услуги по осуществлению топографической съемки

Топографиялық түсірілімдерді дайындау, қызыл сызықтар мен орындарды анықтау, координаттар нүктелерін шығару

Изготовление топографической съемки, определение красных линии и точек, вынос точек координат в натуру

запрос ценовых предложений

одна услуга

160

20 000,00

3 200 000,00

январь

 

Ауызша және жазбаша аударма қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по устному и письменному переводу

Ауызша және жазбаша аударма қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по устному и письменному переводу

запрос ценовых предложений

одна услуга

1

1 200 000,00

1 200 000,00

январь

 

Полиграфия қызметтерiң

Услуги полиграфические

Полиграфиялық өнімдерді дайындау және басу бойынша полиграфиялық қызметтер 

Услуги полиграфические по изготовлению и печатанию полиграфической продукции

запрос ценовых предложений

одна услуга

1

1 750 000,00

1 750 000,00

февраль

 

Аудит қызметтері

Услуги аудита

2017 ж. қаржы есебінің аудиті (жеке және шоғырландырылған) 

Аудит финансовой отчетности за 2017 год (отдельный и консолидированный)

открытый тендер

одна услуга

1

6 000 000,00

6 000 000,00

февраль

 

Тоғышар жәндіктерді арнаулы дәрілер сеуіп құрту қызметтері

Услуги по дезинсекции

Буы шығып тұратын ыстық сумен немесе биологиялық құралдардың көмегімен әсер ету арқылы арнайы химиялық құралдардың көмегімен зарарлы жәндіктерді (микробтарды) жою 

Уничтожение заражённых насекомых с помощью специальных химических средств, путем воздействия горячей воды с паром или с помощью биологических средств (микробов)

запрос ценовых предложений

одна услуга

4

13 750,00

55 000,00

февраль

 

Егеуқұйрық, тышқан сияқты зиянды жәндіктерді құрту

Услуги по дератизации

Тағамдық уларды (қармақ жем түрінде), қақпандарды, газ тәрізді уларды, қорқытуға арналған ультрадыбысты құрылғыларды пайдалану арқылы егеуқұйрық, тышқан, дала тышқандарын қоса алғанда кеміргіштерді жою    

Уничтожение грызунов, включая крыс, мышей, полёвок и других с применением пищевых ядов (в виде приманок), капканов, газообразных ядов, ультразвуковых установок для отпугивания

запрос ценовых предложений

одна услуга

4

13 750,00

55 000,00

февраль

 

Қызметтер бойынша қайта қарау мерзімі негізгі құралдардың пайдалы қызметінің

Услуги по пересмотру сроков полезной службы основных средств

Қызметтер кешені бойынша қайта қарау мерзімі негізгі құралдардың пайдалы қызметінің

Комплекс услуг по пересмотру сроков полезной службы основных средств

запрос ценовых предложений

одна услуга

1

226 500,00

226 500,00

март

 

Көлік жуу қызметтері 

Услуги по мойке машин

Көлік жуу қызметтерінің кешені 

Комплекс услуг по мойке машин

запрос ценовых предложений

одна услуга

96

2 700,00

259 200,00

май

 

Арнайы мамандандырылған басқа дизайн бойынша қызметтер

Услуги по дизайну специализированному прочие

Компанияның корпоративтік
дизайнын жасау бойынша
қызметтер (брендбук)

Услуги по разработке корпоративного дизайна компании (брендбук)

запрос ценовых предложений

одна услуга

1

1 200 000,00

1 200 000,00

июль

 

Басқа да тұтынушылық тауарларды тасымалдау бойынша автокөлік қызметтері  

Услуги автомобильного транспорта по перевозкам прочих потребительских товаров

Азық-түлік өнімдерін тасымалдау, түсіру-тиеу бойынша қызметтер 

Услуги по транспортировке, разгрузке и погрузке продовольственных товаров

запрос ценовых предложений

одна услуга

5

85 000,00 

425 000,00

ноябрь

 

Қоймаларды жалға алу бойынша қызметтер

Услуги по аренде складских помещений

Қоймаларды жалға алу бойынша қызметтер

Услуги по аренде складских помещений

запрос ценовых предложений

одна услуга

1

3 208 929,00

3 208 929,00

ноябрь

 

Заң қызметтері

Услуги юридические

Басқа топтарға қосылмаған өзге де заң қызметтері

Услуги юридические прочие, не включенные в другие группировки

запрос ценовых предложений

одна услуга

1

1 400 000,00

1 400 000,00

ноябрь

 

Жазатайым жағдайлардан сақтандыру қызметтері

Услуги по страхованию от несчастных случаев

Қызметкерлердің еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде олардың өмірі мен денсаулығына зиян келтіргені үшін жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работникам при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей

запрос ценовых предложений

одна услуга

1

329 184,00

329 184,00

ноябрь

 

Техникалық тексеру,
құрылыстар мен
ғимараттардағы
құрылыстық құрылы
мдардың техникалық
ахуалын бағалау

Техническое обследование, оценка технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений

Құрылысы аяқталмаған
нысандарға техникалық
тексеру жүргізу

Проведение технического обследования объектов незавершенного строительства

открытый тендер

одна услуга

1

17 521 428,00

17 521 428,00

ноябрь

 

Техникалық аудит
жүргізу бойынша
қызметтер

Услуги по проведению технического аудита

Ұйымдастырушылық,
техникалық немесе
экономикалық ахуалды бағалау

Оценка организационного, технического или экономического состояния

открытый тендер

одна услуга

1

8 928 571,00

8 928 571,00

ноябрь

 

Басқа да полиграфиямен байланысты қызметтер

Услуги, связанные с полиграфией  прочие

Жарнама каталогтарды, аңдатпаларды, постерлерді және басқа да жарнамалық өнімдерді жасау, басу, дайындау бойынша қызметтер

Услуги по разработке, изготовлению, подготовке набора, печатанию  рекламных каталогов, проспектов, постеров и продукции рекламной прочей

запрос ценовых предложений

одна услуга

1

2 085 014,00

2 085 014,00

ноябрь

 

Картриджерді толтыру

Заправка картриджей

Одан әрі пайдалану мақсатында картриджерді толтыру жұмыстары          (35 картридж)

Работы по заправке картриджей с целью дальнейшей эксплуатации (35 картриджа)

запрос ценовых предложений

работа

1

628 000,00 

628 000,00 

февраль

 

Жобалау бойынша инженерлік жұмыстар

Работы инженерные по проектированию

Жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (Алматы қ. «ЖҚБ» ААЖ» автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді дамыту және кеңейту»)

Разработка проектно-сметной документации проекта «Развитие и расширение автоматизированной информационной системы «Безопасность дорожного движения (АИС «БДД») г.Алматы

открытый тендер

работа

1

160 700 000,00

160 700 000,00

май

 

2018 г.:

0,00

 

2019 г.:

160 700 000,00

 

Наши контакты

  • Республика Казахстан, город Алматы,
    улица Байзакова, 303
  • +7 727 225 18 91
  • +7 727 225 18 98

Copyright © 2016 АО "СПК "Алматы". All Rights Reserved