Бірлескен инвестициялық жобаны іске асыруға арналған өтінімдерді Боткин көшесі, 9/1-үй, 1/1-үй мекен-жайы бойынша қабылданады

Алматы «Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Акционерлік қоғамы (бұдан әрі-Қоғам) бірлескен инвестициялық жобаны іске асыруға қатысуға өтінімдерді мына мекенжай бойынша қабылдау туралы хабарлайды: Алматы қ., Жетісу ауданы, Боткин к., 9/1 уч., 1/1 уч. (кадастрлық нөмірлері 20-314-067-153, 20-314-067-154) нысаналы мақсатына сәйкес (халыққа қызмет көрсету объектілері бар көпфункционалды тұрғын үй кешенін пайдалану және қызмет көрсету үшін). Объектінің қысқаша сипаттамасы: Боткин […]

Приём заявок на реализацию совместного инвестиционного проекта на объекте по адресу: ул. Боткина, уч. 9/1, уч. 1/1

Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» (далее – Общество) сообщает о приёме заявок на участие в реализации совместного инвестиционного проекта на объекте по адресу:  г. Алматы, Жетысуский район, ул. Боткина уч. 9/1, уч. 1/1 (кадастровые номера 20-314-067-153, 20-314-067-154) согласно целевому назначению (для эксплуатации и обслуживания многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания населения).  Краткая характеристика объекта:  Площадь земельного участка ул. Боткина […]