Жер учаскелеріне бірлескен инвестициялық жобаны нысаналы мақсаты бойынша іске асыруға өтінімдер қабылдау.

«Алматы» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Акционерлік қоғамы (бұдан әрі-Қоғам) нысаналы мақсаты бойынша жер учаскелеріне бірлескен инвестициялық жобаны іске асыруға қатысуға өтінімдер қабылдау туралы хабарлайды: дүңгіршек (пәтерлік бюро) орнату үшін келесі мекенжайлар бойынша: 1. Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Қазыбек би көшесінің солтүстігі, Абылай хан даңғылының батысы, кадастрлық нөмірі 20-311-006-231, ауданы ЗУ 0,0021 га, жалға алу құны 1 жылға […]

Приём заявок на реализацию совместного инвестиционного проекта на земельные участки.

Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» (далее – Общество) сообщает о приёме заявок на участие в реализации совместного инвестиционного проекта на земельные участки по целевому назначению: для установки киоска (квартирное бюро) по следующим адресам: 1. г.Алматы, Алмалинский район, севернее улицы Казыбек би, западнее проспекта Абылай хана, кадастровый номер 20-311-006-231, площадь ЗУ 0,0021 га, стоимость аренды за […]