Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаларды тұрақтандыру тетіктерін іске асыру аясында кәсіпкерлік субъектілеріне қарыз беру туралы

«Алматы» ӘКК» АҚ Алматы қаласы кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасының 28.01.2021 ж. №14-14-20/508 тапсырма-хатын орындау мақсатында Алматы қаласы әкімдігінің 14.11.2019 ж. №4/616 қаулысымен бекітілген әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаларды тұрақтандыру тетіктерін іске асыру қағидалары және ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2020 жылғы 29 шілдедегі №280 бұйрығымен бекітілген әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаларды тұрақтандыру тетіктерін іске […]

О предоставлении займов субъектам предпринимательства в рамках реализации механизмов по сдерживанию цен на социально-значимые продовольственные товары

АО «СПК «Алматы» в рамках Правил реализации механизмов по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, утвержденных постановлением акимата г.Алматы от 14.11.2019 года №4/616  и Типовых Правил реализации механизмов стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары, утвержденных Приказом Министра сельского хозяйства РК от 29 июля 2020 года №280 (далее – Правила), во исполнение письма-поручения Управления предпринимательства […]