Доверенное лицо АО «СПК «Алматы» объявляет аукцион (торги повышение цены) на имущество

Лот № 1. Здание с прилегающим земельным участком площадью 0,0746 га (кадастровый номер 20:317:019:027), расположенный по адресу: г.Алматы, Турксибский район, ул.Бекмаханова, д.90. Стартовая цена — 22 275 767,0 тенге (Двадцать два миллиона двести семьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят семь) тенге; Гарантийный взнос – 3 341 365,00 (Три миллиона триста сорок одна тысяча триста шестьдесят пять) тенге (15 % от стартовой […]

«Алматы» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ сенімді өкілі мүлікті (ұлғайту бағада сату) аукцион жариялайды

«Алматы» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ сенімді өкілі мүлікті (ұлғайту бағада сату) аукцион жариялайды Лот № 1. Іргелес жер учаскесі бар ғимарат, жер учаскесінің көлемі — 0,0746 га., кадастрлік номер 20:317:019:027, Орналасқан жері: Алматы қаласы, Түркісіб ауданы, Бекмаханов көшесі, 90 үй. Бастапқы бағасы —  22 275 767,0 (Жиырма екі миллион екі жүз жетпіс бес мың жеті жүз алпыс жеті) […]