2810

Единый контакт-центр

+7 (727) 356 0280

с городского телефона

Поделиться в facebook
Поделиться в twitter
Поделиться в vk

Объявление о проведении предварительного обсуждения проекта тендерной документации по закупке «Услуги по охране объекта (г.Алматы, ул.Абылай хана 74А, павильон №4)» способом открытого тендера.

АО «НК «СПК «Алматы» (Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, пр.Абылай хана, 74А) объявляет о проведении закупки «Услуги по охране объекта (г.Алматы, ул.Абылай хана 74А, павильон №4)» способом открытого тендера (https://spk-almaty.kz-almaty.kz/index.php/ru/purchase/tender/item/689-ob-yavlenie-o-provedenii-predvaritelnogo-obsuzhdeniya-proekta-tendernoj-dokumentatsii-po-zakupke-uslugi-po-okhrane-ob-ekta-g-almaty-ul-abylaj-khana-74a-pavilon-4-sposobom-otkrytogo-tendera ).